70.000 boliger må koke drikkevannet - et problem som åpenbart ikke forsvinner av seg selv...

I Bærum og deler av Oslo må 70.000 boliger desinfisere drikkevannet som kommunen leverer i kjøkkenkranen. Denne gangen skyldes det Escherichia Coli-bakterien (e.coli) og årsaken til dette kan være avføring i drikkevannskilden fra jordbruk, ødelagte rørsystemer hvor kloakk fra husholdninger blandes inn i drikkevannet eller andre forurensingskilder.

Det er strengt nødvendig å unngå inntak av e.colibakterier. Man kan bli uvel, syk og i verste fall så kan smitte være dødelig. Den enklest måten å desfinisere (eller "rense") drikkevann idag er ved koking og dette er også strengt nødvendig samt at det også er enkelt å forklare hvordan man skal gjøre i en husholdning.

Å stole på at sentraliserte vannkilder (som vi har i Norge) kan levere rent drikkevann er ikke klokt, da drikkevannet blir forurenset på vei til drikkekranen din.

Det finnes idag løsninger for å rense drikkevann vha kjemikalier (feks klor) eller forskjellige filterløsninger, men disse har bivirkninger (giftige kjemikalier eller manglende kontroll på sluttresultatet).

UV-C er utprøvd, kjent og en ufarlig teknologi for fjerning av bakterier og virus i vann, noe som de amerikanske helsemyndighetene har vist til og publisert rapporter på (eksempelvis her). UV-C benyttes kommersielt stort sett idag i renseanlegg og drikkevannskilder. UV-C-lys lages der vha kvikksølvholdige lysrør på størrelse med de lysstoffrørene man tidligere brukte for synlig lys i kontorbygg. UV-C er i veldig begrenset grad benyttet i husholdninger og drikkevannskilder og det skjønner man ved å se på deklarasjonen for en slik lampe (eksempelet er hentet fra "Philips T8 UV-C 36W":

"Produktene genererer kraftig UV-C-lys, som kan forårsake alvorlig skade på øyne og / eller hud. Unngå direkte eksponering av øyne og hud for UV-C-lys. [...]. Hvis lampen går i stykker, følg instruksjonene: ventiler rommet i 30 minutter og fjern løse deler, helst med hansker på. Pakk de skadede delene i en lukket pakke (plastpose) og kast dem som kjemisk avfall. Ikke bruk en støvsuger."

Dette ønsker ingen i en husholdning.

Det finnes en teknologi som løser disse problemene, kalt UV-C LED chips. De er på størrelse med et knappenålsholde og muliggjør integrasjon i tett integrerte elektroniske systemer, foreksempel hvitevarer og drikkvannsarmaturer. Løsningen er strømgjerrig og samtidig inneholder de ikke giftige kjemikalier.

I dette markedet er det flere leverandører som etableres, bl.a det norske chip-selskapet CrayoNano som jobber med systemintegratorer i Europa, Nord-Amerika, Latin-Amerika og Asia for å lage sluttprodukter for desinfeksjon. Et eksempel er Amerikanske AquiSense som har inngått et samarbeid med CrayoNano for bruk av UV-C LED til vannrensing i bl.a husholdninger.

Markedet for UV-C LED vokser 40% i året og er antatt å få en verdi på ca 25Mrd NOK i 2026 (iflg analyseselskapet Yole Development)

Tilgjengelighet av UV-C LEDs og systemintegratorer som lager nye produkter og løsninger vil i fremtiden løse problemene vi ser idag med drikkevann som må kokes pga forurensing og ødelagte vannrør, ikke bare i Norge men over hele verden.